Copyright © Desigmo 2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt:

(+48) 503 780 551

biuro.desigmo@gmail.com

pn-pt: 10:00 - 18:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI  STUDIO SDG SABINA GILARSKA

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

 

1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

·w odniesieniu do świadczenia usług przez  Studio SDG Sabina Gilarska (marka Desigmo), Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

- w celu udostępniana treści gromadzonych w serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;

 

Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

2. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,

b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki  administratora wynikające z obowiązującego prawa,

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

3. W naszym serwisie zbieramy od Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail dane osobowe w szczególności:

a) imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;

b) adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia, pliki w wersjach do druku oraz ewentualny kontakt;

c) numer telefonu

d) numer NIP

 

Zakres przetwarzanych danych może różnić się ze względu na preferencje Użytkownika oraz zakres zamówienia/usługi ustalonych i wybranych każdorazowo przez Użytkownika.

 

4. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim i są przetwarzane jednorazowo.

 

5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło być zrealizowane.

 

8. Pliki Cookies

a) Witryna https://studiograficznelbp.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 

b) Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

c) Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 

d) Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

 

9. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do wniesienia sprzeciwu.


W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.


W celu skorzystania z powyższych praw administrator udostępnia następujące kanały komunikacji:

 

Forma pisemna
Adres: Studio SDG, Sabina Gilarska, ul. Władysława Jagiełły 5, 38-213 Kołaczyce

 

Poczta elektroniczna
Adres email: biuro.desigmo@gmail.com

 

10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Potrzebujesz darmowej wyceny?

Uzupełnij formularz